Mange undersøgelser peger på, at nogle elever får faglige udfordringer, når de når mellemtrinnet. Elever, som tilsyneladende har klaret sig fint i indskolingen, har svært ved at læse og forstå tekster og opgaver. Herudover peger kommunale data på, at der er behov for at styrke arbejdet med faglig læsning og skrivning på kommunens skoler.

Med afsæt i Udviklingsplan for sprog 0-12 år (læs den her), laves der i skoleårene 2020-21 og 2021-22 et kompetenceløft for alle skoler i Silkeborg Kommune i Faglig læsning og skrivning.

Kompetenceløftet består af fem workshops og tilhørende mellemrumsopgaver. 

Kurset henvender sig til faglærere i dansk, matematik, natur/teknologi, kristendom og historie. Det prioriteres, at der fra hver af kommunens 24 skoler mindst deltager 5 lærere, fordelt med en lærer fra henholdsvis de humanistiske - og naturvidenskabelige fag i indskoling og mellemtrin samt en læsevejleder.

Derudover sigter forløbet mod, at der arbejdes med en afdækning af den enkelte skoles  kapacitet inden for sproglig udvikling generelt. Formålet er at målrette forløbet mest muligt til den enkelte skoles praksis. 

 
  1. hold  2. hold 
 1. modul  8. september 2020  18. januar 2022
 2. modul  17. november 2020  1. marts 2022
 3. modul  25. maj 2021  5. april 2022
 4. modul  22. september 2021  3. maj 2022
 5. modul  9. november 2021  31. maj 2022

Læs beskrivelsen af forløbet her: https://skoleudvikling.silkeborg.dk/Kompetenceudvikling/Plan-2020-21/Indsatsbeskrivelse/Faglig-laesning-og-skrivning