Læsning

Denne side introducerer viden om læseudvikling og undervisning i læsning. Der gives et overblik over, hvilke læsekompetencer elever udvikler i løbet af folkeskoletiden, og hvordan man som fagprofessionel kan understøtte sine elevers læseudvikling.

Læsning er et dynamisk begreb, og i de seneste år har opfattelsen af, hvad læsning er, rykket sig en del. Tidligere læste vi kun analogt, men i dagens samfund giver den digitale udvikling mulighed for, at vi læser på rigtig mange måder. Derfor læser vi også lydbøger og anden tekst med ørerne, hvorfor læsning kan defineres som en meningsskabende funktion (Merete Brudholm, “Læseforståelse. Hvorfor og hvordan?”, 2010).


En god læsekompetence trækker på flere delfærdigheder, som alle må vægtes højt i arbejdet med at skærpe den enkelte elevs læsekompetence. Hvilke delfærdigheder der vægtes i undervisningen vil være forskelligt fra trin til trin - vigtigt er det som fagprofessionel at have blik for læsningens kompleksitet, således at delelementerne kan komplementere hinanden.

 

Om læsning

 

At tilegne sig og besidde gode sprog- og læsekompetencer er afgørende for alle elever, da de er forudsætninger for elevernes udbytte af undervisningen og dermed deres fremadrettede uddannelsesmuligheder samt videre deltagelse i samfundet. 


“Det at forholde sig til tekst er blevet en af de allervigtigste færdigheder, et menneske har brug for, for at kunne deltage i tekstsamfundet. Det er blevet et kendetegn på det at være en deltagende medborger og et moderne menneske.” (Marte Blikstad-Balas “Literacy i skolen”, 2016)