Netværk for læsevejledere, ressourcepersoner i læsning og IT-advokater

Om netværk for læsevejledere, ressourcepersoner i læsning og IT-advokater

Gennem deltagelse i dette netværk vil læsevejledere, ressourcepersoner i læsning og IT-advokater få mulighed for faglig opdatering og sparring med kolleger fra kommunens andre skoler. Der vil løbende være oplæg fra læsekonsulenter, ordblindekonsulent, lærere og andre fagpersoner – alt sammen med fokus på faglig opdatering og understøttelse af praksis på hjemskolen. Netværket er en ressource for den enkelte skole og vil skabe mulighed for organisatorisk kompetenceudvikling som fx kvalificerede mellemformer.

Centrale emner på netværksmøderne er:

  • Information om nationale og kommunale bestemmelser.
  • Ny viden, tiltag og forskning på området.
  • Vidensdeling og didaktiske overvejelser vedr. elevers læring.
  • Opdatering ift. LST
  • Gensidig inspiration og opkvalificering.

Læsevejledere/ressourcepersoner i læsning

Hver skole har mindst en læsevejleder/ressourceperson med efteruddannelse i literacy, sprog og læsning.

Disse personer varetager opgaver med fokus på at løfte fagligheden på egen skole, koble teori og praksis samt understøtte, at alle elever bliver så dygtige som muligt. Læsevejledere og ressourcepersoner i læsning vejleder og sparrer løbende med kolleger og ledelse for at understøtte og fremme læringsbetingelserne ift. elevernes literacy-kompetencer, sprog- og læseudvikling.

IT-advokater

IT-advokaten understøtter skolens inklusion af ordblinde elever og det vedvarende arbejde med at implementere elevernes brug af Læse-Skriveteknologi (LST) i almenundervisningen.

Materialer på Silkeskole-side under Google Drev - unilogin påkrævet

Møder og deltagelse

Netværket afholder 4-6 årlige netværksmøder á 2 timer (på tirsdage kl. 15-17) og en årlig fordybelsesdag i januar.

Gruppens uddannelsesmæssige baggrund er forskellig, og alle interesserede er velkomne.

Møder og dagsordner annonceres gennem gruppen ”Læsevejledere, ressourcepersoner og IT-advokater” på Aula. Den enkelte skoles administrative medarbejder kan i TEA koble relevante medarbejdere på denne gruppe.

Kontaktpersoner:

Annemette Zimmermann Kristensen, læsekonsulent
Mobil: 5118 5612
azk@silkeborg.dk

Benedikte Wegeberg, læsekonsulent
Mobil: 2398 1117
bw@silkeborg.dk

Gitte Møldrup Frederiksen, ordblindekonsulent
Mobil: 5118 2136
gmf@silkeborg.dk