Studiebesøg

I er velkomne til at bestille et studiebesøg på Sølystskolen og se og høre om, hvordan vi arbejder med genrepædagogik.

Besøg på Sølystskolen falder i 4 dele

1: Kl. 8.10-9.40

Besøg i klasseværelset ved forskellige lærere fra Sølystskolen.
1 times undervisning, derefter 30 minutter samtale med udgangspunkt i undervisningen og dele af genrepædagogikkens elementer.
Lærerne er i en udviklingsproces, hvor nogle har været med i mange år, mens andre først er kommet med i projektet i indeværende skoleår. Vi er således eksperimenterende, men åbne for at dele og drøfte vores nuværende erfaringer med arbejdet med genrepædagogik i praksis.

2: Kl. 10.30-12.00

Besøg i klasseværelset ved forskellige lærere fra Sølystskolen.
1 times undervisning, derefter 30 minutter samtale med udgangspunkt i undervisningen og dele af genrepædagogikkens elementer.

3: Kl. 12.00-13.10

Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af Videncenteret på Sølystskolen gøres der rede for, hvorfor, hvad og hvordan vi har arbejdet med genrepædagogik gennem de sidste to skoleår på Sølystskolen. Undervejs kommer vi ind på mulig­heder og barrierer for at lykkes med dette ambitiøse projekt – også på andre skoler. Endelig tegnes projektets fremtidsperspektiver.

4: Kl. 13.15-14.45

Besøg i klasseværelset ved forskellige lærere fra Sølystskolen.
1 times undervisning , derefter 30 minutter samtale med udgangspunkt i undervisningen og dele af genrepædagogikkens elementer.

Pris:

Kr. 250 pr. person (minimumspris kr. 1000).

Prisen er inklusiv en let frokost (sandwich eller lignende samt kaffe/te).

Studiebesøget er gratis for folkeskolerne i Silkeborg Kommune.

Henvendelse til Gitte Bejder
gitte.bejder@silkeborg.dk