Hvorfor genrepædagogik

Genrepædagogikken stammer fra Australien, men har også vundet indpas i Europa. I Danmark var Sølystskolen i Silkeborg en af de første skoler, der for alvor implementerede pædagogikken.

Genrepædagogikken stammer fra Australien og er en metode, der er udviklet til at fremme marginaliserede elevers læsestandpunkt for at give disse elever en bedre forudsætning for faglig læring.

Sprog- og genreorienteret undervisning baseret på funktionel lingvistik (SFL) har vist sig at være en effektiv måde at integrere faglig læsning og sproglig udvikling i fagene på. Der foreligger nu en omfattende forskning i både teori og praksis internationalt -herunder også fra Norden.

I Danmark er der lavet forskningsbaserede udviklingsprojekter både i grundskole og læreruddannelse - i alle fag. Resultaterne er meget positive og signifikante, hvorfor Sølystskolen har en intention om at indføre metoden som et væsentligt element i skolens pædagogiske grundlag.