Sprogbaseret undervisning på Sølystskolen

Sølystskolen udvikler og implementerer systematisk en sprog- og genreorienteret undervisning baseret på funktionel grammatik.

Siden skoleåret 2009/2010 har Sølystskolen i samarbejde med Læreruddannelsen i Silkeborg kørt et projekt om genrepædagogik/sprog i alle fag.

Oversigt over Udvikling/implementering af sprogbaseret undervisning på Sølystskolen fra 2009-2019

De første år benævnede vi udelukkende projektet som "Genrepædagogik" - men efterhånden er vi begyndt at benævne projektet som "Sprog i alle fag". 

Sproglig bevidsthed på alle niveauer

Igennem genrepædagogikken/sprog i alle fag arbejder eleverne aktivt med sproget. De udvikler kompetencer og viden om sprogbrug inden for forskellige emner og forskellige genrer, så de lettere kan forstå, læse og selv skrive varierede tekster efter konteksten.

Samtidig udvikler lærere og elever et fælles skolesprog, så eleverne kan tilegne sig ny viden om alle emner hele vejen op i skolesystemet.

Genrepædagogikken er målrettet alle elever på alle klassetrin og i alle fag.

Hele skolen er med

Alle lærere på Sølystskolen arbejder med elementer af sprogbaseret undervisning som en naturlig del af deres praksis.

Vi arbejder desuden for at brede erfaringerne ud til andre skoler i kommunen bl.a. via netværk.  

Formål med projektet:

  • At få indsigt i, sprede og implementere viden om genrepædagogikkens teori og undervisningspraksis med henblik på sprogbaseret undervisning på Sølystskolen
  • Didaktisk udvikling inden for genrepædagogik og sprogbaseret undervisning i et samarbejde mellem lærere og ledelse på Sølystskolen, VidenCenteret og Læreruddannelsen i Silkeborg

Se mere om projektet på websitet "Sprog i alle fag"