Faglig læsning og skrivning

Mange undersøgelser peger på, at nogle elever får faglige udfordringer, når de når mellemtrinnet. Elever, som tilsyneladende har klaret sig fint i indskolingen, har svært ved at læse og forstå tekster og opgaver. Herudover peger kommunale data på, at der er behov for at styrke arbejdet med faglig læsning og skrivning på kommunens skoler.

Mange undersøgelser peger på, at nogle elever får faglige udfordringer, når de når mellemtrinnet. Elever, som tilsyneladende har klaret sig fint i indskolingen, har svært ved at læse og forstå tekster og opgaver. Herudover peger kommunale data på, at der er behov for at styrke arbejdet med faglig læsning og skrivning på kommunens skoler.

Med afsæt i Udviklingsplan for sprog 0-12 år (læs den her), laves der i skoleårene 2020-21 og 2021-22 et kompetenceløft for alle skoler i Silkeborg Kommune i Faglig læsning og skrivning.

Kompetenceløftet består af fem workshops og tilhørende mellemrumsopgaver.

Kurset henvender sig til faglærere i dansk, matematik, natur/teknologi, kristendom og historie. Det prioriteres, at der fra hver af kommunens 24 skoler mindst deltager 5 lærere, fordelt med en lærer fra henholdsvis de humanistiske - og naturvidenskabelige fag i indskoling og mellemtrin samt en læsevejleder.

Derudover sigter forløbet mod, at der arbejdes med en afdækning af den enkelte skoles kapacitet inden for sproglig udvikling generelt. Formålet er at målrette forløbet mest muligt til den enkelte skoles praksis.

Oversigt over de to hold

Læs beskrivelsen af forløbet her