Undervisningens fokusområder:

 • Fortsat fokus på morfemer (bøjnings og afledningsmorfemer)

 • Fortsat fokus på staveudvikling (grammatisk forståelse fx nutids-r, forskel ene/ende mm.)

 • Konventionel læsetræning med fokus på hastighed.

 • Fokus på metakognitive læsestrategier (stop op, opsummer, stil løbende spørgsmål og dan inferenser) 

 • Fokus på modellerende skriveundervisning (afsender/modtagerforhold, genres tekststruktur og fagsprog)

 • Fokus på den litterære oplevelse og læselyst igennem book talks mm.

Materialer til den særlige indsats:

 • Fonologik af Michael Højbjerg og Thomas Mose (fonologisk træning med tapping)

 • Fra fonemtræning til morfemtræning af Pia Herdenberg, Alinea.

 • Er mor-femdeling mord af Elisabeth Arnbak

 • Flydende læsning i praksis af Gertrud Brandt

 • De fantastiske fire af Merete Brudholm (Metakognitive læsestrategier)

 • Læs litteratur med forståelse af Nina Berg Gøttsche og Helle Bundgaard Svendsen.

 • Skriveskabeloner fra Margit Gade

 • Bookbites - her kan anvendes LST

 • Nota - link

 • Introduktion til LST (CD-ord/Intowords/TTT/Apps) - link

 • Læringsstrategier - bøger / link