Undervisningens fokusområder:

 • Opmærksomhed på stavelser, morfemer og bøjningsmorfemer/afledningsmorfemer.

 • Opmærksomhed på progression i stavelsesudviklingen - konsonantklynger, dobbelt konsonant, endelser og fremmedord.

 • Konventionel læsetræning på niveau - OBS på svage elevers læselyst - at de veksler mellem at læse med øjne og ører.

 • Eksplicit modellerende litteraturundervisning  - hvor metakognitive læsestrategier modelleres (stop op, opsummer, stil løbende spørgsmål og dan inferenser)

 • Eksplicit modellerende skriveundervisning - hvor tekststrukturer træder tydeligt frem på indhold/opbygning, syntaks/sætningsforbindere og ordniveau/fagsprog. 

Materialer til den særlige indsats:

 • Ord

 • Vaks

 • Fra fonemtræning til morfemtræning af Pia Herdenberg, Alinea.

 • Læsestrategen - Udbygget ordlæsning

 • Ordtanken af Elisabeth Arnbak

 • Flydende læsning i praksis af Gertrud Brandt

 • Skriveskabeloner fra Margit Gade

 • Bookbites - her kan anvendes LST

 • Nota - link

 • Introduktion til LST (CD-ord/Intowords/TTT/Apps) - link

 • Læringsstrategier - bøger / link