Børnehaveklasse

 

I elevernes første skoleår skal tilgangen til sproglyde og bogstaver være legeprægede aktiviteter, der skal foregå dagligt. Derudover skal undervisningen indeholde aktiviteter, der understøtter glæden ved det danske sprog fx. gennem dialogisk læsning, legeskrivning/børnestavning.


Alle elever profiterer  af en systematisk undervisning i skriftens lydprincipper, så indsatsen i børnehaveklassen foregår primært i almenundervisningen. Niveaudelte hold eller supplerende undervisning kan iværksættes for elever, der i sprogvurderingen eller i de daglige iagttagelser viser behov for en fokuseret indsats. Her vil eleverne have mulighed for en tilpasset undervisning, der giver dem varierede gentagelser og mere træning i de basale lydprincipper. 

Fokusområder i den særlige indsats

 • Forståelse for sprogets opbygning - læseretning, sætninger, ord, bogstaver og lyde.

 • Opmærksomhed på de tre alfabeter (lyd, tegn og bevægelse/mund og tunge)

 • Opmærksomhed på vigtige betingede lydværdier (fx. (e) i udlyd - der siger “ø”)

 • At danne syntese mellem to lyde og senere bygges der på.

 • Udtaledistinkthed

 • Dialogisk oplæsning for at styrke læseoplevelse, læselyst, ordforråd og metakognitive læsestrategier (stop op, opsummer, stil løbende spørgsmål og dan inferenser)

Materialeinspiration til den særlige indsats

 • (materialer til Bogstavkursus) (forår)

 • Læsestrategen - bogstavbog

 • Bevægelse i den tidlige sprogundervisning (bog)

 • Plan2learn - syntese spil (hjemmeside)

 • Se lyden (bogstavkort og hjemmeside)

 • Sikker læsestart af Pernille Frost


Indskoling (1. - 3. klasse)

 

Undervisningen i indskolingen skal have fokus på at styrke elevernes konventionelle færdigheder ved systematisk undervisning i skriftens basale lydprincip i læsning og stavning. Danskundervisningen skal tilgodese både den skriftsproglige udvikling og  litteraturarbejdet.  


I understøttelsen af elever, der viser tegn på risiko for ordblindevanskeligheder, er det vigtigt at man har øje for de didaktiske læringsmål, så eleverne allerede i indskolingen har mulighed for oplæsningsfunktioner i skønlitteratur og fagtekster, når de skal læse selvstændigt.  Dermed er de sikret deltagelse og læringsudbytte i alle fag. 


I den konventionelle læsetræning (afkodningen) skal undervisningen differentieres, så eleverne træner deres afkodningsfærdigheder på eget niveau. Elever, der fortsat viser risikotegn på ordblindhed, fortsætter træning af skriftens lydprincip og dermed udvikling af afkodningsfærdigheder. Dette kan tilgodeses i almenundervisningen eller på niveaudelte hold på tværs af klasser/klassetrin.


I stavning og skrivning skal det fortsatte fokus på skriftens lydprincip understøttes. Derudover kan læse-skriveteknologien inddrages i undervisningen, så eleverne understøttes i deres stavning og produktion af skriftlige tekster. 


Fokusområder i den særlige indsats

 • Opmærksomhed på de enkelte sproglyde og deres betingede lydværdier alt efter placering i ord (for-, ind- og udlyd)

 • Arbejde med syntese af lydene - mellem flere bogstaver - der bygges løbende på.

 • Bevægelse fra syntese - stavelse - morfem - morfemendelser.

 • Læsetræningen bevæger sig fra det lydrette over i mere indholdsrige bøger, der matcher elevens let/lix-tal.

 • Litteraturundervisningen har fokus på læseoplevelse, læselyst, ordforråd og metakognitive læsestrategier modelleres (stop op, opsummer, stil løbende spørgsmål og dan inferenser)


Materialeinspiration til den særlige indsats

 • Tjek bogstavkendskab -standard og vigtige betingede lydværdier. Træn dette med bogstavkursus så forudsætning for læseindlæring er på plads. 

https://www.blivklog.dk/struktureret-laesetraening-skaber-staerke-laesere/

Læs også artiklen: Syv hensyn til begynderlæseren, Læsepædagogen feb.2019.

 • Sikker læsestart af Pernille Frost

 • Lydmetode - lydret læsning (materialer ??)

 • Flydende læsning i praksis af Gertrud Brandt 

 • Læsestrategen - Elementær ordlæsning 

 • Sikker stavning af Holger Juul

 • Ord (fra 3. klasse)

 • Ordheltene (3. klasse)

 • Vaks

 • Maneno - læsetræning app - gratis for Notabrugere 8-13 år.

 • Hjemmesider til læsetræning med oplæsning - fx Frilæsning.dk/Læs Løs/Bookbites

 • Folkeskole.ordblindeportalen.dk