Sproget og den skriftsproglige udvikling er fundamentet for al læring. I skolen socialiseres barnet ind i skriftsprogskulturen - hvor barnet i første omgang skal lære at læse - for senere at læse for at lære. I et demokratisk videnssamfund bliver nøglen til at kunne være en deltagende medborger og et moderne menneske gode skriftsproglige kompetencer. Dette har ligeledes bevirket, at Unesco har defineret skriftsproglige kompetencer som en grundlæggende menneskerettighed, da den er uløseligt forbundet med muligheden for uddannelse.

Med afsæt i den kommunale Børne- og Ungepolitik, Alle skal med, ønsker Videncenter for Sprog og Læsning at sikre en kvalificeret, ensartet og systematisk afdækning og indsats omkring arbejdet med elevers skriftsproglige udvikling i Silkeborg Kommune. Målet er, at alle elever får lige mulighed for at udvikle skriftsproglige færdigheder, så de kan opnå egne mål, udvikle deres viden og potentiale samt deltage fuldgyldigt som borgere i et demokratisk samfund.

At kvalificere elevernes skriftsproglige udvikling kræver tæt monitorering. Derfor arbejder VSL i skoleåret 21/22 på en ensartet skriftsproglig monitorering, som kan understøtte tidlige, kvalificerede og kompetenceudviklende indsatser, der kan løfte elevers skriftsproglige færdigheder i Silkeborg Kommune.

At sikre gode sproglige indsatser kalder på en overordnet skriftsproglig strategi, som sikrer, at lærere og pædagoger i alle skolens fag har fokus på den sproglige dimension, der er fundamentet og nøglen til viden i deres fag og på sigt til livslang læring.

Ved at sikre at alle lærere og pædagoger skærper fokus omkring den sproglige dimension kvalificeres elevernes skriftsproglige udvikling, således at elever i Silkeborg Kommune