I et demokratisk videnssamfund er gode sproglige og skriftsproglige kompetencer vigtige for at være en deltagende verdensborger og et moderne menneske. I et skoleperspektiv er sproglig og skriftsproglig udvikling fundamentet for læring i alle fag.

Sprog er middel til læring - det er gennem sprog, vi modtager og producerer viden. Vi interagerer gennem sprog, og vi udvikler vores tanker i takt med, at vi udvikler sproget. Dermed er sproglig udvikling i høj grad også et mål i folkeskolen, hvorfor det er et tværgående tema for alle fag i folkeskolens Fælles Mål. Evnen til at forstå og kommunikere både mundtligt og skriftligt er afgørende for at lære nyt i alle fag og i livet generelt.

Sprog kan bl.a. defineres ved en opdeling i fire sammenhængende elementer; læsning, skrivning, lytning og mundtlighed. Man kan ikke arbejde med udviklingen af elevers skriftsprog, uden også at tænke de øvrige sproglige elementer ind, hvorfor skriftsprog omtales som sprog og skriftsprog her på hjemmesiden.

Her kan man bl.a. læse om de fire elementer i den sproglige og skriftsproglige udvikling og undervisningen heri. Man kan også læse om sprogbaseret didaktik i alle fag, som sammenfatter, at undervisningen i sprog og skriftsprog foregår i alle fag - af alle fagprofessionelle på Silkeborg Kommunes folkeskoler.