Udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft

 • Udvikling af en differentieret modtagelsespolitik
 • Udvikling af en procedure for den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft 
 • Formidling af information om kommunale tilbud på relevante sprog.
 • Etablering af samarbejde mellem kommunen, relevante institutioner, og frivillige foreninger og organisationer med henblik på udfærdigelse af en modtagelsespolitik.

Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft

 • Udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet den udenlandske arbejdskraft og dennes familie.
  Fokus skal være på helhedsintegration eller integration af det hele menneske. Det vil sige fokus på integration i lokalsamfundet af den udenlandske arbejdskraft, en eventuelt medfølgende ægtefælle og ikke mindst på de børn, der måtte være i forholdet.
 • Etablering af samarbejde mellem relevante forvaltningsområder
 • Etablering af samarbejde mellem kommunen, relevante institutioner, og frivillige foreninger og organisationer med henblik på udfærdigelse af en integrationspolitik.

Etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdelsespolitik

 • Tværkommunal erfaringsudveksling om modtagelse og fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft
 • Netværksmøder mellem relevante integrationspolitiske aktører, herunder relevante kommunale forvaltninger, arbejdsmarkedets parter, den lokale erhvervsservice, de frivillige foreninger og organisationer m.fl.
 • Udarbejdelsen af kodeks for samarbejde mellem virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft og det offentlige om gensidige forventninger og forpligtigelser.