Styrk fagligheden for tosprogede børn

Silkeborg Kommune og Tosprogs-Taskforcen arbejder sammen om at løfte fagligheden blandt tosprogede børn i dagtilbud, fritidstilbud og indskoling. Projektet omhandler Langsø- og Sølystområdet.

Styrk fagligheden - pige

Silkeborg Kommune vil forbedre de tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer. Det realiseres gennem et tæt samarbejde med Undervisningsministeriets Tosprogs-Taskforce.

I det tre-årige projekt, 'Styrk fagligheden for tosprogede børn' zoomer Silkeborg Kommune og Tosprogs-Taskforcen tæt ind på, hvordan skoler, daginstitutioner og fritidstilbud kan løfte fagligheden for de tosprogede elever.

Tidlig og sammenhængende indsats

Projektet koncentrerer sig om en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats, så der allerede i daginstitutionerne arbejdes systematisk med sproget i hverdagen.
Hertil kommer fokus på organiseringen af arbejdet, så der bliver tid og rum til en stærk, faglig indsats, ikke mindst over for børn med ekstra behov for sproglig opmærksomhed.

Projektets overordnede mål:

  1. Andelen af tosprogede børn, der er født i Danmark, men har behov for ekstra undervisning, når de starter i skolen, skal nedsættes markant.
  2. Forskellen mellem tosprogede elevers og deres danske jævnaldrenes læsekompetence skal mindskes.
  3. Sølystskolen, Langsøskolen og de fire tilknyttede dagtilbud skal udarbejde principper og retningslinjer, der sikrer sammenhæng mellem indsatserne.

Projektet løb frem til udgangen af 2015