Matematik på 1.-4. årgang

Her kan du læse om et om et matematikprojekt på Sølystskolen og tre andre skoler i Silkeborg.

Kompetencecenteret har siden skoleåret 2010/2011 haft et tæt samarbejde med matematiklærer og lærebogsforfatter Peter Müller om et matematikprojekt på Sølystskolen.

Projektet, som nu er på 4. år, blev fra skoleåret 2012/2013 udvidet til også at omfatte Langsøskolen, Frisholm skole og Buskelundskolen

På Sølystskolen indgår matematiklærere på 1.-4. årgang i projektet, mens det på de tre andre skoler foreløbig er matematiklærere i indskolingen.

Målet med projektet

Projektets mål er at undersøge, afprøve, reflektere over og blive dygtigere til at tilrettelægge en undervisning, der helt fra begyndelsen af skoleforløbet sikrer, at vores elever - både etsprogede og tosprogede - møder en undervisning, der sætter dem i stand til:

  • at omgås sprog og redskaber i matematik.
  • at spørge og svare i, med, om matematik.

Matematikplanen - et interaktivt matematikmateriale

Peter Müller og lærebogsforfatter Jesper Folmar er i færd med at udvikle det unikke interaktive matematikmateriale ’Matematikplanen’. Det er et materiale, hvor der systematisk sættes såvel sproglige som matematiske mål for hver eneste lektion.

I projektet vil lærerne få materialet stillet til rådighed og være med til at afprøve, give feedback og udvikle det. Materialet er indtil videre målrettet matematiklærere i 1.-4. klasse.

I tæt samarbejde med skolernes ledelse og de involverede lærere, deltager Peter Müller i den daglige undervisning, vejleder lærerne og afholder kurser. 

Perspektiver

Det er et mål at udbrede erfaringerne til andre matematiklærere på Sølystskolen og flere interesserede skoler i Silkeborg Kommune. Det er endvidere intensionen, at projektet i løbet af de kommende år skal udbredes til flere skoler i både Silkeborg og i Aarhus Kommune, før materialet gøres alment tilgængeligt.

Endelig arbejdes der på at knytte mere forskning på projektet, en forskning der først og fremmest vil komme eleverne til gode gennem den videre udvikling af Matematikplanen og gennem uddannelse af de lærere, der anvender den.  Der arbejdes på en forskningstilknytning, hvor teori og praksis arbejder sammen og udvikler hinanden.

Evalueringsrapport (EVA 2007) anbefaler:

Et sprogpædagogisk fokus skal præge undervisningen af tosprogede elever.

Skoleledelsen skal sikre at skolens lærere har fokus på sprogs betydning for tosprogede elevers læringsprocesser og dermed på sprogets rolle ved planlægning og gennemførelse af undervisningen.