Linking Bridges

Projektet Linking Bridges er et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og den tyske by Kaiserslautern. Her sættes fokus på internationalisering.

Crossing Bridges

Det toårige Linking Bridges-projekt er en forlængelse af det tidligere Crossing Bridges-projektet.

Læs mere om forløber-projektet Crossing Bridges

I projektet Linking Bridges vil vi arbejde med begrebet internationalisering.
Internationalisering forstås her som udveksling af elever, medarbejdere og ideer imellem især tysk og dansk kultur, men også ved at inddrage partnernes forhold til resten af Europa/verden.
Set i dette lys bliver integrationsarbejdet den måde, hvorpå vi håndterer internationaliseringen på hjemmebane.

Projektets mål

Linking Bridges har for dette område sat det mål, at de involverede institutioner i projektperioden skal udarbejde forslag til en internationaliseringsstrategi for deres område/institution. Arbejdet med internationaliseringsstrategier tages op på et afslutningsseminar i Silkeborg i maj/juni 2015.

Skolen som lokalt kulturcenter

Skolen som lokalt kulturcenter er et andet fokusområde. Her afprøver vi forskellige tiltag, der sætter forholdet mellem lokalsamfundet og skolen i spil. Sølystskolen vil gerne påtage sig en rolle i lokalsamfundet ud over selve undervisningsdelen; være en del af byrummet, der rummer muligheder og aktiviteter for bydelens borgere.

Et omdrejningspunktet i projektet er integrationsarbejdet med blandt andet management af den flerkulturelle skole, dansk som andetsprog, skolehjemsamarbejdet og interkulturelle kompetencer.

Best practise - next practise

Der er fortsat fokus på best practise, når det kommer til aktivt medborgerskab og integration i de to venskabskommuner, og sammen vil vi udvikle next practice. Deltagelse i den interkulturelle uge i Kaiserslautern har givet inspiration ind i det nye projekt, hvor et af målene er, at konceptet skal afprøves i Silkeborg Kommune.

Integrationsarbejdet i de to kommuner sættes i fokus på en konference i Kaiserslautern i september 2014.

Projektet kører fra 2013 til 2015