Projekter

En del af Videncenter for Integrations arbejde er organiseret som projektarbejde.

En del udviklingsprojekter er Videncenter for Integration selv projektejer af. I andre projekter er vi med som part i et projekt ved fx at være med i projektets styregruppe eller i en følgegruppe/referencegruppe.

I menuen til venstre finder du et overblik over projekter på integrationsområdet, der har betydning for arbejdet med tosprogede børn og unge.

Projekterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge.