Netværket henvender sig til lærere, der varetager PLC-opgaven i forhold til at stille undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Opgaven kan også indeholde administration af skolens samling og udlån i det fælles bibliotekssystem.

Lærerne kan også varetage nærmere definerede opgaver (af skolen) i forhold til bekendtgørelsen om PLC.

Netværket samarbejder med Silkeborg Bibliotek i forhold til “Hverdagspartnerskabet” mellem Skoleafdelingen og Biblioteket. I dette partnerskab udvikles bl.a. nye læringsforløb, som kan anvendes af alle skoler.

Kontaktpersoner:
Benedikte Wegeberg
Mobil: 2398 1117
bw@silkeborg.dk

Mette Bak Bjerregaard
Mobil: 3069 9266
mbbj@silkeborg.dk