Generelle indlæringsvanskeligheder

Ordblindetestning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Videncenter for Sprog og Læsning har lavet en procedure for udredning af ordblindhed hos elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Tidligere har vores anbefaling været, at man kunne teste disse elever med Elbros ordlister, men ikke med Ordblindetesten. Efter korrespondance med UVM, er der åbnet op for at anvende Ordblindetesten for denne gruppe, særligt fordi den er afgørende for SPS-støtte i det videre uddannelsesforløb. I disse tilfælde skal ordblindheden være dokumenteret gennem nedenstående procedure, inden man anvender Ordblindetesten. Vær opmærksom på at afdække de fonologiske vanskeligheder uden at medtænke elevens tidsforbrug, da en langsom læsning kan være forårsaget af generelle indlæringsvanskeligheder. 

Procedurens trinbeskrivelse. 

Proceduren kan anvendes til elever med generelle indlæringsvanskeligheder og til elever i almenundervisningen med formodede generelle indlæringsvanskeligheder. 

Step 1:

  • Skriftsproglige vanskeligheder som strækker sig over en længere periode.

  • Der observeres ikke-lydbevarende stavefejl og upræcis kodning.

  • Der observeres bedre læseforståelse med oplæsning frem for alm. kodning.

  • Fonologiske vanskeligheder på trods af særligt tilrettelagte indsatser.

Step 2:

  • Testning med Elbro 40 af læsevejleder eller anden kompetent ressourceperson i læsning. 

    • I første omgang kigger man på resultaterne, som sædvanligt. Det er interessant at se, om eleven er meget langsommere end forventet i læsningen af Elbros ordlister. Dernæst skal man analysere ved at se bort fra tidsforbruget, og kun analysere Præcision (som er elevens kodningsfærdigheder uden tidsfaktor). Sammenlign præcision med de relevante standardgrupper. Er præcisionen sammenlignelig med ordblinde elever i 4.-5. kl., så fortsættes til step 3. 

Step 3:

  • Fremsende Elbro 40 og andet stave- og læsemateriale til skolens læsekonsulent, som vurderer om Ordblindetesten gennemføres. 

Step 4:

  • Ordblindetesten fra UVM gennemføres.

Når der er tale om sammensatte vanskeligheder, er det vigtigt at identificere alle elevens vanskeligheder for at kunne iværksætte indsatser, som imødekommer elevens samlede behov.