Det er veldokumenteret, at nogle børn har større risiko for at udvikle ordblindhed end andre. Med Risikotest for ordblindhed er det muligt at teste elever for, om de er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Risikotest for ordblindhed kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Det er fra skoleåret 22/23 obligatorisk at anvende Risikotest for ordblindhed på de elever, som er i skriftsproglige vanskeligheder senest 1. klasse.

 

Hvis eleverne tidligt får den nødvendige ekstra støtte og opmærksomhed i forbindelse med læseundervisningen, er det muligt at forebygge og reducere deres læsevanskeligheder. Derfor er det relevant allerede i de første skoleår at identificere de elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed.

 

De tidlige tegn på en forhøjet risiko for at udvikle ordblindhed er velkendte. Risikotesten for ordblindhed udnytter dermed de kendte sammenhænge mellem udvalgte forudsætninger i børnehaveklassen og 1. klasse og senere vanskeligheder i læseudviklingen. Forudsætningerne er blandt andet bogstavkendskab, færdigheder i at sammenkæde bogstavlyde og begyndende ordlæsning.

 

For adgang til testmaterialet, Risikotest for ordblindhed, rettes henvendelse til ordblindhed@uvm.dk

Vejledning til Risikotest for ordblindhed (Pdf)