Elbros ordlister (30 ord)

Man kan i slutningen af 2. kl. eller i starten af 3. kl. lave Elbros 30 ord og 30 nye ord. Normen er fra maj 2. kl (2015) og den er indsamlet på en repræsentativ gruppe af normaltlæsende elever. 

30 ord og 30 nye ord kan gøre en hypotese om ordblindhed stærkere, men det er ikke en decideret ordblindetest.

Normen til Elbros 30 ord og 30 nye ord fremgår som et gennemsnit for gruppen og en 16-percentil. Et resultat under 16-percentilen er bekymrende, men det betyder ikke nødvendigvis, at eleven er ordblind. Skæringspunktet i Ordblindetesten ligger som bekendt ved 8-percentilen, hvorfor de bedre elever i denne gruppe kan placere sig i gul kategori på Ordblindetesten. Testning med 30 ord og 30 nye ord skal altså ikke ses som en ordblindetest - men som et redskab til opbygning af hypotese om ordblindhed og iværksættelse af tidlige indsatser. 

Elbros ordlister (40 ord)

 

I Danmark har vi bl.a. to anerkendte ordblindetest; Elbro 40 og Ordblindetesten. Elbro 40 anvendes ofte i den indledende ordblindeudredning af eleven og er med til at afgøre, om man går videre med Ordblindetesten, som er digital og følger elevens uni-login de næste 15 år.

 

Elbro 40 består af 40 rigtige ord og 40 nonsensord (vrøvleord - som kan læses, men ingen betydning har). Eleverne læser først de rigtige ord på tid og dernæst de 40 nonsensord på tid. Der vil ofte være en markant forskel i læsningen af rigtige ord og nonsensord, da de ordblinde elever er udfordrede på at omkode bogstavernes lyde i ukendte ord. 

 

Man scorer elevernes læsning i:

 

  1. % rigtigt læste ord = præcision

  2. Hvor hurtigt eleverne koder ordene = hastighed

  3. Antal rigtige ord på tid = kombineret

 

Man sammenligner elevens resultat med grupper af normaltlæsende elever og grupper af ordblinde elever.  Normen for de to grupper af ordblinde elever giver forskellig percentiler at sammenligne med. 

 

En fin rettesnor er, at de ordblinde elever sjældent udvikler læsefærdigheder, som overgår sammenligningsgruppen for normaltlæsende elever i 2./3. klasse.

 

Har man elever, som ligger højt i præcision på Elbro 40 i 3.-4. kl., kan det være en overvejelse at afvente Ordblindetesten til senere på mellemtrinnet, da følsomheden på Ordblindetesten øges i takt med stigende klassetrin. 

 

På mellemtrinnet er præcisionen på Elbro 40 af stor betydning for udfaldet på Ordblindetesten, hvor jo ældre de bliver, des mere betyder hastigheden. Derfor vil man se elever i de ældre klasser, som ligger højt på præcision men er udfordrede på hastighed og på den baggrund kan teste ordblinde på Ordblindetesten.

 

Skema til opgørelse af 30 ord og 30 nye ord

Skema til opgørelse af Elbros lister - mellemtrin

Skema til opgørelse af Elbros lister - udskoling