Testning af ordblindhed

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes mange forskellige forløb ift. udredning af ordblindhed.

Nogle elever vil fra skolestart være udfordrede i at tilegne sig skriftens lydprincip, som vil fremgå i undervisningen som i de almene skriftsproglige test. Der opbygges derfor en hypotese om ordblindhed i indskolingen gennem undervisningen og de skriftsproglige vurderinger i løbet af 0.-3. kl. Andre forløb er kendetegnet ved, at eleverne klarer sig nogenlunde i undervisningen og de almene test i de første klasser og først begynder at blive rigtig udfordrede, når kravene øges på mellemtrinnet og i enkelte tilfælde først i udskolingen. I disse tilfælde er hypotesen om ordblindhed svagere og i nogle tilfælde pludseligt opstået, men ikke desto mindre er det vigtigt at handle derpå, når hypotesen opstår.


En ordblindeudredning sættes altid i værk på baggrund af en helhedsvurdering, hvor en elevs resultater på baggrund af flere skriftsproglige vurderinger i den almene vurderingspraksis vækker mistanke om ordblindhed. Elbros ordlister er et godt redskab til at få mistanken be- eller afkræftet. På baggrund af Elbros ordlister vurderes, om man går videre med Ordblindetesten.


Ordblindetesten kan anvendes fra marts - juni 3. klasse og frem. I 3. klasse kun ved samråd med den kommunale læsekonsulent.

 

Klik her for info om ordblindetesten (UVM.dk)