Webinarer

Videncenter for Sprog og Læsning udbyder webinarer omkring ordblinde elever og deres 9.klasses prøver på særlige vilkår

Det første webinar har et mere overordnet indhold og er målrettet de prøveansvarlige og interesserede udskolingslærere. 

De følgende 3 webinarer vil tage udgangspunkt i forskellige fagområder og vil være mere praksisnære, samt have fokus på de gode strategier, som eleverne kan anvende. 

Webinarerne afholdes på Meet: Kodeord; Vslproever