Kurserne er opdelt i 3 niveauer: Begyndere, Øvede og Rutinerede.

Der vil være oplæg fra VSL og gode muligheder for sparring blandt deltagerne undervejs.

Se oversigt over datoer for kvartalskurserne 2022-23 (Pdf)