Mandag til torsdag kl. 15.00-16.00

 

I spørgetimen kan man få hjælp til brugen af konkrete læse- og skriveteknologier, vejledning og sparring på inddragelse af LST i både almenundervisningen samt

specifikt til elever med skriftsprogsvanskeligheder.

 

Tilgås via Google Meet med kodeordet “awsilkeborg”