Support fra VSL

I Silkeborg Kommune kan folkeskolerne og Ungdomsskolen få support fra VSL til deres lokale arbejde med at understøtte de ordblinde elever.

VSL supporterer skolerne gennem

 • Lokale ordblindeindsatser
 • Kvartalskurser og anden kursusvirksomhed
 • Netværksmøder for læsevejledere, ressourcepersoner i læsning og LST-ressourcepersoner

Ordblindesupport til skolerne har fokus på;

 • at skoler supporteres tidligt, hurtigt og fleksibelt, når de lokaliserer udfordringer
 • lokal kapacitetsopbygning og forankring
 • support i den daglige praksis/undervisning
 • at supportfunktionerne kan udfordre eksisterende praksis

En ordblindeindsats indeholder:

 • Formøde
  • Udfoldelse af problemstilling og kontraktering
  • Deltagere: ledelsesrepræsentant, ressourceperson(er) og fagprofessionelle
 • Forberedelsesmøder
  • Samskabende forberedelse af indsatsen, herunder succeskriterier og evaluering
  • Deltagere: Fagprofessionelle og evt. ressourceperson(er)
 • Gennemførelse
  • Praksisnær og kontekstsensitiv support
  • Deltagere: Fagprofessionelle og evt. ressourceperson(er)
 • Afsluttende møde / Evaluering
  • Hvordan kommer skolen videre med udviklingen af den ordblindevenlige skole?
  • Deltagere: ledelsesrepræsentant, ressourceperson(er) og fagprofessionelle

Ved behov for support/sparring kontakter skolen (ledelse eller læsevejleder) ordblindekonsulent Gitte Møldrup Frederiksen

Gmf@silkeborg.dk eller tlf: 51182136

Efter et fordelingsmøde internt i VSL aftales der et ‘Formøde’ med skolen, hvor den kommende indsats rammesættes og kontrakteres.