Skolelederen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever, der har funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder.

Formålet med at tilbyde nogle elever prøve på særlige vilkår er at sidestille disse elever med andre elever i prøvesituationen.

Ordblinde elever kan anvende kompenserende læse- og skriveteknologi og få forlænget tid i det omfang, det vurderes at kunne kompensere for den enkelte ordblinde elevs funktionsnedsættelse. 

Det er en forudsætning, at der med et tilbud om særlig tilrettelæggelse af en prøve ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau.

Link til UVM.dk omkring afholdelse af prøverne på særlige vilkår

Pixi-udgave af prøvebekendtgørelsen udarbejdet af VSL (pdf)