Netværk for IT-advokater

IT-advokaten understøtter skolens læringsmiljøer for ordblinde elever og det vedvarende arbejde med at implementere elevernes brug af læse-skriveteknologi i almenundervisningen.

IT-advokaten er skolens egen ressourceperson, der understøtter de gode læringsmiljøer lokalt på skolen for de ordblinde elever og andre elever med skriftsprogsvanskeligheder.

Det er en fordel at IT-advokaten har viden om ordblindhed, specialpædagogisk indsigt og motivation til kontinuerligt arbejde med LST og læringsstrategier for ordblinde elever.

VSL afholder fem årlige netværksmøder á 2 timer for læsevejledere og IT-advokater.

Alle medarbejdere i Silkeborg Kommune, der varetager opgaver af ovennævnte karakter, er velkomne.

Møder og dagsordner annonceres gennem gruppen ”Læsevejledere, ressourcepersoner og IT-advokater” på Aula. Den enkelte skoles administrative medarbejder kan i TEA koble relevante medarbejdere på denne gruppe.