Forældrenetværk

At etablere et forældrenetværk på skolen, er et ekstra tiltag som skolen kan vælge aktivt til. Det er med til at understøtte det udvidede skole-hjemsamarbejde

Et forældrenetværk er en mindre gruppe forældre, der mødes kontinuerligt i løbet af skoleåret.

Forældrenetværket kan forebygge mange af de udfordringer, som forældre til børn med ordblindhed står med. I et netværk kan forældrene opleve, at de ikke står alene med deres udfordringer, ligesom der kan opbygges en relation med gensidig respekt og tillid mellem skole og forældre.

Det kan være skolens ansvar at arrangere og skabe rammerne for indholdet på møderne. Indholdet kan være mangfoldigt, fx ny viden og handlemuligheder for bedst at understøtte de ordblinde elever. I denne sammenhæng er det vigtigt at inddrage forældrenes perspektiver, som de vigtigste personer i børnenes liv.

Struktur i opbygning af forældrenetværk:

Her er vist opmærksomhedspunkter man kan overveje ved opstart af et forældrenetværk.

Rammesætning:

  • Formålet, indhold og organiseringer
  • Samarbejde med andre skoler

Ansvarlige:

  • Tovholder, ressourcepersoner, ledelse, forældre
  • Forældre som ansvarlige

Konkrete opgaver:

  • Samarbejdsaftaler er vigtige hvis forældre er medansvarlige
  • Tidsforbrug - overvej hvor ofte, tid pr. gang samt vær obs. på lærernes tidsforbrug
  • Lokale - undersøg lokalets egnethed samt book til de relevante datoer
  • Forplejning - overvej om der skal serveres noget
  • Information - sikre jer at datoer og indhold meldes ud samt evt. tilmelding
  • Evaluering - undersøg om netværket fungerer efter hensigten

Inspiration til indhold i forældrenetværk