Elevhandleplaner

Samarbejdet mellem skole og hjem er fundamentalt for elevernes udvikling.

Kommunikationen mellem skole og hjem er centralt for at få et godt samarbejde til at fungere. En god og konstruktiv dialog har en positiv effekt på elevens trivsel og læring.

Det ordblindevenlige skole-hjemsamarbejde er et udvidet samarbejde, der kan dokumenteres i en elev-handleplan for, hvordan eleven introduceres til læse- og skriveteknologien (LST) og understøttes i den videre skolegang.

Elev-handleplanen kan være et redskab for at sikre sig tydelighed, således at skolen, hjemmet og eleven sammen kan skabe de bedste rammer for elevens videre skolegang.

Efterfølgende anbefales det, at de fagprofessionelle halvårligt inviterer til en skole/hjemsamtale, hvor der laves en status på handleplan og efterfølgende sættes nye mål for samarbejdet.

Se her for eksempler på elevhandleplaner, som kan inspirere jer til, hvordan jeres skoles elevhandleplan kan se ud:

Elevhandleplan udarbejde af VSL Silkeborg (Word)

Elevhandleplan udarbejdet af ROAL