Er et barn ordblind eller i lettere skriftsproglige vanskeligheder vil det kræve et skole/hjemsamarbejde, så indsatsen og læringsmiljøet omkring barnet løbende kan målrettes og justeres elevens udvikling.