Ordblindevenlige læringsmiljøer


I Silkeborg Kommune arbejder Videncenter for Sprog og Læsning for at alle skoler har ordblindevenlige læringsmiljøer.

Det ordblindevenlige læringsmiljø er inkluderende og kendetegnet ved en ordblindevenlig undervisning i alle fag.

Læringsmiljøet understøtter læreprocesser i både læse- og stavetræning og læse- og skriveteknologi.

Derudover har læringsmiljøet fokus på elevernes mindset og selverkendelse i forhold til ordblindheden.

De fagprofessionelle har ansvaret for indsatserne i læringsmiljøet omkring den ordblinde elev.

Det er ikke elevens ansvar – men en fortløbende dialog mellem lærer og elev.

Ud over et fokus på en ordblindevenlig undervisning har Silkeborg Kommune stort fokus på den sprogbaserede undervisning, som understøtter alle elever.

Se mere om undervisning af ordblinde elever i grundskolen:

Ordblindeelever i grundskolen - PDF

Faktaark med gode råd - PDF