I det pædagogiske læringsfællesskab, kan man sætte fokus på undervisningen af de ordblinde elever ved at:

Tale med teamet om, hvilke visioner man har på de ordblindes vegne ift. den undervisning, man driver. (Fælles værdier og visioner)

Dele, når noget nyt er lykkes for én, og lade øvrige kolleger komme på besøg og opleve undervisningssituationen (deprivatiseringen).

Fremhæve punkter på teammøder, som man vil have fokus på den kommende tid (samarbejde) - man kan tage udgangspunkt i ordblindefilteret (se nedenfor) ift., hvilket fokus man vil have. Hvis alle er enige, vil eleverne også møde genkendelighed i fremgangsmåden, teamet arbejder på.

Afholde læringssamtaler (varigheden bestemmer man selv). Eksempelvis kan man have set en kollega være særlig god til at involvere de ordblinde elever i undervisningen. Man kan så afholde en samtale med den pågældende kollega, hvor man kan spørge ind til, hvad han/hun gør. På den måde kredser samtalen omkring dét, som ens kollega er kompetent til, og som underviser får du kollegaens erfaring at spille videre med (Reflekterende dialoger)

Lave reflekterende samtaler (Reflekterende dialoger) omkring de ordblinde på det fagprofessionalle plan. Fokus kunne være “at forbedre den ordblindevenlige undervisning” - sammen med ens team eller andre kolleger, kan man videndele erfaringer gennem den reflekterende samtale.

Lave en analyse med en eller flere kolleger på data, man har samlet. Det kunne være flere elevproduktioner fra en ordblind elev - se på, om eleven bruger sin LST - og samlet nå til enighed om, hvordan teamet hjælper vedkommende videre i undervisningen. (Reflekterende dialoger)

Have samtaler om, hvordan teamet didaktisk understøtter de ordblinde elever - hvad gør man ved læsning i et fag? Skrivning? Fastholdelse af viden?

Notatteknikker? Struktur i klassen? (Fokus på elevens læring)

Tryk her for link til de fem søjler (VIA University College)

 


Ordblindefilter