LST Vidensbank

LST Vidensbanken er et Google Site udarbejdet af Videncenter for Sprog og Læsning

Formålet med Google Sitet er at give inspiration til undervisning med Læse-skriveteknologi.

LST-vidensbanken kan tilgås via Aula - under personalelinks - “LST-vidensbank”

Google sitet kan tilgås via følgende link (kræver silkeskolekonto):

LST Vidensbank