LST-ressourcepersonen er skolens lokale ressourceperson inden for området:

Ordblindhed og Læse- og skriveteknologi (LST).

LST-ressoucepersonen understøtter skolens inklusion af ordblinde elever og det vedvarende arbejde med at implementere elevernes brug af LST i almenundervisningen, sammen med skolens øvrige fagprofessionelle.

Det er en fordel, at ressourcepersonen har viden om ordblindhed, specialpædagogisk indsigt og motivation til kontinuerligt arbejde med LST og læringsstrategier for ordblinde elever.

LST-ressoucepersonen kan som lokal ressourceperson vidensdele med skolens øvrige lærere, og facilitere fx

 • Co-teaching forløb omhandlende brugen af LST i dagligdagen samt faglig læsning
 • Lærerkurser i AppWriter og anden læse- skriveteknologi
 • Elevnetværk
 • Forældrenetværk
 • Sparring og vejledning til kollegaer

Videncenter for Sprog og Læsning understøtter LST-ressourcepersonerne gennem LST vidensbanken (et Google Site), 4 årlige netværksmøder, samt understøttelse af skolens fagprofessionelle gennem kvartalskurser og spørgetime.

Centrale emner på netværksmøderne er:

 • Information om nationale og kommunale bestemmelser.
 • Ny viden, tiltag og forskning på området.
 • Vidensdeling og didaktiske overvejelser vedr. ordblinde elevers læring.
 • Opdatering ift. LST.
 • Vejledning ift. nye programmer, funktioner etc.
 • Gensidig inspiration og opkvalificering.

LST-ressourcepersonen vil gennem deltagelse i netværket løbende udvikle særlig didaktisk viden om og pædagogisk kompetence i LST og læringsstrategier for ordblinde elever.