Co-teaching er en undervisningsmetode, som kan bruges, når man er flere fagprofessionelle i samme klasserum, og man skal lære af hinandens undervisningsmetoder, didaktiske tilgange, strukturer e.lign.

Co-teaching kan variere i længde - fra en enkelt lektion til hele forløb. Kendetegnende for co-teaching er, at forberedelsen/planlægningen, gennemførelsen og evalueringen sker i samarbejde - at man arbejder sig igennem alle tre faser sammen.

Målet med co-teaching er, at man udvikler sig professionelt samt at eleverne udvikler sig i undervisningen, således alle elever får et læringsudbytte og man er to lærere/fagprofessionelle til at løfte denne opgave.

Link til EMU omkring Coteaching