Ordblindeuge 40 - Den internationale Ordblindeuge

Uge 40 er udnævnt til international uge for ordblindhed, her markeres ordblindhed med forskellige arrangementer.

Også i Silkeborg sættes der fokus på Ordblindeuge 40.

Videncenter for sprog og læsning understøtter folkeskolerne i Silkeborg, med henblik på at igangsætte forskellige aktiviteter i Ordblindeuge 40.

I forbindelse med Ordblindeugen afholdes der som regel et par tværkommunale arrangementer der sætter fokus på ordblindhed.

Programmet vil ændre sig år for år, men vil kunne indeholde:

Et foredrag om ordblindhed.

Et fyraftensmøde - “ordblind på ungdomsuddannelse”