I Silkeborg Kommune har flere folkeskoler opstartet elevnetværk for ordblinde elever.

Målet med elevnetværk er:

 • Fællesskab, hvor de ordblinde elever møder ligestillede.
 • Træning og videreudvikling i brugen af LST.
 • Bevidsthed og dialog om hensigtsmæssige strategier i undervisningen.
 • Skabe åbenhed om ordblindhed og erkendelse af egne skriftsprogsvanskeligheder.
 • Styrke elevens robusthed, mindset og mestring.

Struktur i opbygning af elevnetværk:

Her er vist opmærksomhedspunkter man kan overveje ved opstart af et elevnetværk.

 • Rammesætning - vær opmærksom på fokus og målsætning
 • Ansvarlige - overvej hvem der skal deltage samt tovholder
 • Elevdeltagelse - overvej hvilke elever netværket henvender sig til
 • Lokale - undersøg lokalets egnethed samt book til de relevante datoer
 • Tidsperspektiv - overvej hvor ofte, tid pr. gang samt vær obs. på lærernes tidsforbrug
 • Informationsdeling - sikre jer tilstrækkelig info til elever, lærere og forældre samt indhent forældretilladelse
 • Indhold - vær opmærksom på hvad behovet peger på, evt. en analyse af elever og lærernes ønsker
 • Evaluering - undersøg om netværket fungerer efter hensigten, evt. en padlet til elever

Indhold i elevnetværk:

Her er et lille udpluk i områder som elevnetværket kan indeholde.

Ordblinde forbilleder  Mindset plakater  Elev til elev fif 
 Arbejdsindsats - ark  LST strategikort  Sidste nyt - til Pc & App’s
 LST træning  LST læringscirkel  Hands on opgaver

 LST makker - Peer Learning

 LST makker - Peer Tutoring

 LST makker - Peer Crossing

 

Opmærksomhedspunkter ved oprettelse af elevnetværk - Link til Pdf