Den ordblindevenlige organisation følger den kommunale vurderingspraksis, som afsæt for systematisk og rettidig udredning af ordblindhed blandt kommunens elever, som har til hensigt at udrede ordblindhed på mellemtrinnet (3. - 6. klasse)

Efter ordblindeudredning tilbyder skolen at stille PC til rådighed både i skolen og i hjemmet, som kompensering for funktionsnedsættelsen.

Der kan udarbejdes en elevhandleplan for, hvordan eleven introduceres til læse- og skriveteknologien (LST) og understøttes i den videre skolegang, som er en del af den udvidede meddelelsesbog. Se inspiration til elevhandleplan på Videncenter for Sprog og Læsning (Indsæt link)

Skolen anbefales at have systematiske tilbud til eleverne med henblik på såvel den konventionelle læse- staveudvikling som det introducerende arbejde med læse- og skriveteknologi og har samtidig løbende fokus på at opdatere alle fagprofessionelle i brugen af læse- og skriveteknologi, læringsstrategier og mindset.

Skolen opfordres ligeledes til at lave netværk for elever, forældre og fagprofessionelle, hvor der er mulighed for sparring.

Skolens ledelse har en afgørende betydning, når en skole skal gøres ordblindevenlig. Det kræver tæt samarbejde med skolens ledelse og dens vejledere, når der skal sættes rammer for udviklingen af gode læringsmiljøer for de ordblinde elever på skolen.

I Silkeborg Kommune er vi inspireret af projektet GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen og Læsesucces for ordblinde, hvor der findes konkrete eksempler på ordblindevenlig didaktik og samarbejde, som lærere, ledere og vejledere kan reflektere over og lade sig inspirere af.

Projektet GODS: På vej mod et ordblindevenligt undervisningsmiljø | EMU Danmarks læringsportal

Projektet GODS: Temamøde om ordblindhed og læse- og skriveteknologi | EMU Danmarks læringsportal

Læsesucces for ordblinde børn