Læse- og skriveteknologi (LST)

Når man er ordblind, har man ret til at bruge læse- og skriveteknologi i undervisningen og til tests/prøver.

I Silkeborg Kommune får ordblinde elever stillet IT-udstyr til rådighed, eller kan vælge at bruge eget device. 

Igennem elevens unilogin er der adgang til læse- og skriveteknologi - bl.a. programmet AppWriter. Herigennem er der mulighed for oplæsning af tekster, skrivning med ordforslag, ordbogsopslag samt brug af tale til tekst. 

Ordblinde elever bliver hjulpet i gang med at bruge programmerne - enten af skolens læsevejleder/LST-ressourceperson eller af elevens egne lærere. Elevens specifikke brug af LST vil altid være i dialog med den enkelte faglærer i det pågældende fag. 

Læse- og skriveteknologi kan støtte den ordblinde elev i at tilegne sig viden, at uddanne sig og at klare samfundets læse- og skrivekrav. 

De fire grundfunktioner i læse skrive teknologi

LST er også apps på telefonen, samt andre funktioner såsom søgefunktioner, oversættelsesfunktioner, stave- og grammatikkontrol mm. 

Samtlige folkeskoleelever i kommunen får på mellemtrinnet (4.-6.kl) tildelt en Chromebook. Det er derfor almindelig praksis i Silkeborg Kommune, at de fagprofessionelle bruger LST i et bredere perspektiv og dermed udnytter de stilladserende støttefunktioner til gavn for alle elever i undervisningen. 

Lærere i Silkeborg Kommune kan finde mere viden og eksemplariske forløb/opgaver på Videncenterets Google Site - LST Vidensbank

Se mere her

SubReader læser undertekster på film og TV-serier op, så ordblinde og andre læseudfordrede elever kan følge med, når de ser film og tv-serier.

Både i skolen og derhjemme.

Eleverne kan gratis bruge appen SubReader gratis på streaming-tjenester (hvis de abonnerer på dem privat).

Fx Netflix, HBO Max, Disney etc.