Praksis for ordblindesupport

I Silkeborg Kommune kan skolerne få support fra VSL til deres lokale arbejde med at understøtte de ordblinde elever.

VSL’s ordblinde support har fokus på

- Skoler og dagtilbud supporteres tidligt, hurtigt og fleksibelt, når de lokaliserer udfordringer.
- Lokal kapacitetsopbygning og forankring
- Support i den daglige praksis/undervisning
- Supportfunktionerne skal udfordre eksisterende praksis

Ved behov for support/sparring

1. Skolen (ledelse eller læsevejleder) kontakter VSL per mail eller telefon
🡪 Skolen udarbejder et kort skriftligt svar til følgende spørgsmål:
Nuværende situation/udfordring
Hvad har været afprøvet?
(Hvad er den ønskede situation?)
Aftale om formøde

2. Formøde
🡪 Fælles afsøgning af supportbehov

3. Planlægningsmøde
🡪 Fælles forberedelsesproces (samskabelse)

4. Gennemførelse af indsatsen/sparring

5. Evaluering og afsluttende møde

Når man har gjort brug af ordblindesupport ved VSL, er det vigtigt, at der efterfølgende er tid til konsolidering og det fortsatte udviklende arbejde på skolerne.

Ordblindesupport