Ordblindhed

Mennesker med ordblindhed har en varig funktionsnedsættelse, som medfører, at de har svært ved at koble bogstav og lyd. Derfor har de sværere ved at lære at læse og stave end andre mennesker.

Ud over vanskelighederne med at koble bogstaver og lyde, så er mennesker med ordblindhed lige så forskellige som alle andre mennesker. Deres ordblindhed og deres behov i skole, uddannelse, arbejde og fritid kan vise sig forskelligt, og det er derfor en fordel at være åben om sin ordblindhed – ligesom det er vigtigt, at lærere, kollegaer, kammerater og andre efterspørger viden om ordblindhed og bliver klogere på den enkelte ordblindes behov.