Ordblindhed

Ordblindhed er en varig funktionsnedsættelse, som medfører udfordringer med at koble bogstav og lyd.

Mennesker med ordblindhed har derfor sværere ved at læse og stave end andre mennesker.

Ud over vanskelighederne med at koble bogstaver og lyde, så er ordblinde lige så forskellige som alle andre mennesker. Deres ordblindhed og deres behov i skolen, under uddannelse og i fritiden kan vise sig forskelligt, og det er derfor en fordel at tale åbent om ordblindhed.

Det er vigtigt, at den ordblindes lærere, pædagoger og kammerater efterspørger viden om ordblindhed og bliver klogere på den enkeltes behov. 


Det anslås, at cirka 7% af den danske befolkning er ordblinde.