Det kan vi tilbyde

Hos VidenCenter for Integration kan du få vejledning og rådgivning om en lang række forhold inden for integration og dansk som andetsprog. Her kan du se, hvad vi blandt andet arbejder med.

Besøg VidenCenter for Integration

Vi tilbyder sparring og rådgivning:

 • Om sproglig stimulering, undervisning og integration af tosprogede børn og unge 
 • Om organisering af undervisningen i dansk som andetsprog 
 • Om udredning af et barns andetsproglige kompetencer
 • Om materialer til sproglig stimulering og undervisning i dansk som andetsprog
 • Om forældresamarbejde

Vi understøtter, iværksætter og deltager i udarbejdelse:

 • Af en plan for indsatsen omkring en institution eller skoles børn og unge med dansk som andetsprog
 • Af nye tiltag 
 • Af individuelle undervisningsplaner 
 • Af forebyggende og koordinerede indsatser

VidenCentret:

 • Udfører sproglig stimulering på småbørnsområdet
 • Udfører indlæg i forhold til sproglig stimulering på afdelings- og personalemøder 
 • Udfører indlæg i forhold til undervisning og integration af børn og unge på afdelings- og lærermøder
 • Udfører sprogvurdering af et barns/ en elevs andetsproglige kompetencer
 • Visiterer nyankomne børn og unge i Silkeborg Kommune
 • Vurderer barnets modersmål (arabisk, somalisk og tyrkisk) 
 • Varetager rekvirerede opgaver efter nærmere aftale
 • Tilrettelægger og gennemfører temadage samt kurser