Om os

VidenCenter for Integration har fokus på integrationsfremmende initiativer for børn og unge med dansk som andetsprog i alderen 0-18 år i Silkeborg Kommune.

VidenCenter for Integration er en fleksibel og dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden, formidling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for dansk som andetsprogs- og integrationsområdet.

På centret visiterer og sprogvurderer vi nyankomne børn og unge, og vi tilbyder generel sparring og vejledning om sproglig, kulturel og social integration af 0-18-årige børn og unge med dansk som andetsprog.

Centret er forankret på Sølystskolen med det særlige mål at knytte viden og praksis tæt sammen, at tage afsæt i det, der virker, og derfra videreudvikle og producere ny viden - med Sølystskolen som forsøgsskole.