Det tager tid at lære et nyt sprog, særligt det sprog der skal bruges i skolens fag. Når et barn ikke forstår og taler tilstrækkeligt dansk til at få udbytte af undervisningen, skal barnet have basisundervisning. Målet med basisundervisningen er, at eleverne får grundlæggende dansksproglige forudsætninger, så de hurtigst muligt kan deltage i undervisningen i en almindelig klasse.

Kort efter opstarten knyttes eleven til en almindelig klasse og har der nogle timer; antallet af timer i almenklassen stiger i takt med, at elevens danske sprog udvikler sig. En elev må højest gå i en modtagelsesklasse i to år. Ankommer eleven til Danmark efter at være fyldt 14 år, eller er eleven ikke tidligere blevet undervist i at læse og skrive, gælder denne begrænsning dog ikke. Læs nærmere om Silkeborg Kommunes principper for basisundervisning i Håndbog for modtagerskoler.

Silkeborg Kommunes principper for basisundervisning i Håndbog for modtagerskoler

Basisundervisning for unge

GFU (Grunduddannelse For unge Udlændinge) varetages af Silkeborg Ungdomsskole og består af modtagelsesklasser for elever, der er 14 år eller ældre. 
Eleverne modtager al deres undervisning i internationale klasser og færdiggør 9. klasse med de relevante eksamener. Der er også mulighed for at tage Sprogcenterets prøver som elev på GFU.

Læs mere om GFU her

Nærbillede af hånd, der skriver

Eleverne undervises sammen med andre unge i alderen 18-25 år, der lige er kommet til Danmark.

Hvis skolen er i tvivl

Er I som skole i tvivl om, hvorvidt en elev skal henvises til basisundervisning eller har behov for almindelig undervisning med støtte (supplerende undervisning i dansk som andetsprog), så kontakt en af kommunens to konsulenter for tosprogede børn og unge v/VidenCenter for Integration

Maria Ellehuus Nielsen
Tlf.: 21 35 01 24
Mail: mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk

Sophie Møller Mortensen
Tlf.: 28 71 91 32
Mail: sophiemoller.mortensen@silkeborg.dk