Netværk for undervisere i basisdansk

VidenCenter for Integration er tovholder for et netværk af undervisere, der underviser i basisdansk.

Dette netværk er for lærere, der underviser børn og unge, som ikke har noget forhåndskendskab til dansk - samt børn og unge, der ved optagelse i skolen ikke har de sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens almindelige undervisning med et rimeligt udbytte.

Formålet er gensidig inspiration og videndeling mellem lærere i modtagelsesklasser og med modtagelseshold.

Netværket er åbent for alle lærere i basisundervisningen. Vi mødes tre-fire gange om året.