Alle kommunens daginstitutioner er repræsenteret i det kommunale Netværk for sprog, der 2-3 gange årligt samler daginstitutionernes sprogansvarlige pædagoger.

Netværket varetages i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen. Formålet med netværket er at få kendskab til den nyeste viden om børns sprogtilegnelse samt sparring mellem kommunens daginstitutioner med henblik på videreudvikling af praksis.