Netværk for lærere i den supplerende undervisning

VidenCenter for Integration er tovholder for et netværk af undervisere, der varetager arbejdet med den supplerende undervisning i dansk som andetsprog på skolerne.

Formålet med netværket for lærere i den supplerende undervisning er at skabe et forum for formidling af viden, vejledning og erfaringsudveksling. Dette kan være til inspiration for undervisningsopgaven i dansk som andetsprog og integrationsopgaven på den enkelte skole - men også for det samlede skolevæsen.

VidenCentret er tovholder for netværket, men der lægges op til stor grad af deltagerengagement. Netværket udgør et professionelt læringsfællesskab, og deltagerne er ansvarlige for at videreformidle viden fra netværksmøderne til egen skole.

Der afholdes fire årlige møder i netværket.