Netværk

For Videncenter for Sprog og Læsning er samarbejde, rådgivning og vejledning i arbejdet med børn og unge i Silkeborg Kommune en kerneopgave.

Videncenteret er tovholder for en række netværk og mødefora i Silkeborg Kommunes skolevæsen:

Obligatoriske netværk 

Øvrige netværk