Vejledninger til skoleområdet

Her finder du de mest relevante vejledninger og sites, der er udarbejdet for at understøtte arbejdet med sprogstimulering, undervisning og integration af tosprogede børn og unge i skole.

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever - en vejledning 2017

Undervisningsministeriet har udgivet denne publikation, som indeholder værktøjer og inspiration til kommunale beslutningstagere og praktikere om tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i dansk som andetsprog. Publikationen præciserer regelsættet om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.
Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever

Vejledning til Sproglig Udvikling

Sproglig udvikling er et tværgående tema i Fælles Mål for alle fag. Gennem arbejdet med sproglig udvikling i en faglig kontekst, styrkes elevernes faglige forståelse. Dette tema omfatter også dansk som andetsprog
Vejledning til det tværgående tema Sproglig Udvikling

Guider til at løfte fagligheden for tosprogede elever i skolen

Tosprogs-Taskforcen har udarbejdet en guide, som har fokus på tosprogede børn i skolen. En praktisk håndbog med viden og konkrete redskaber, som kan understøtte kvaliteten af sprogmiljøet i skolen for tosprogede elever.
TosprogsTaskforcens guide til tosprogede skoleelever

Guider til at løfte fagligheden for tosprogede børn i fritidstilbud

Tosprogs-Taskforcen har udarbejdet en guide, som har fokus på tosprogede børn i fritiden. En praktisk håndbog med viden og konkrete redskaber, som kan understøtte kvaliteten af sprogmiljøet i fritiden for tosprogede børn.
TosprogsTaskforcens guide til tosprogede børn i fritidstilbud

Plads til forskellighed – at arbejde med kultur og konflikt i folkeskolen

Denne publikation er et inspirationsmateriale udviklet på baggrund af erfaringerne fra et udviklingsarbejde “Flerkulturel Rummelighed i Skolen”. Undervisningsministeriet har støttet det bagvedliggende forsøgs- og udviklingsarbejde samt udarbejdelse og udgivelse af denne publikation.
Plads til forskellighed – at arbejde med kultur og konflikt i folkeskolen