Syrien

I løbet af de sidste 4 år har Silkeborg modtaget mange flygtninge fra Syrien.
Hertil kommer familiesammenføringer - dvs. hustru/mand og børn til en flygtning, der har fået asyl.

Folketal den 1. juli efter oprindelsesland, område, alder og tid

Kilde: Danmarks Statistik
Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
0- 5 år 0 4 14 20 21 35
65
6- 17 år 2 6 13 20 48  58 112
18- 24 år 0 4 4 8 13  24 46
25- 64 år 4 9 27 50 70  109 234
65år og ældre 1 1 2 2 2  3  5
I alt 7 24 60 100 154  229 462